immobilien

Gayrimenkul Alım ve Satımı

Türk Hukukuna göre gayrimenkul devri ancak alıcı ve satıcının yetkili tapu memuru önünde bu isteklerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleriyle sonuç doğurur. Tapu memuru önündeki işlemler dışındaki hiç bir merci direk olarak gayrimenkulün devri sonucunu doğurmaz.

Yabancı uyruklu (ör:.Alman vatandaşı) bir kişi Türkiye`de gayrimenkul satın almak istediğinde, söz konusu gayrimenkulün Askeri yasak bölge içerisinde kalıp kalmadığını resmi makamlardan öğrenilmesi gerekmektedir. Uygulamada ilgili tapu dairesi, yetkili Askeri birime yazılı olarak bu durumu sorup satış için onay almaktadır.

Temas

Tüzel kişilerde

Geçerlilik

Tapu devirleri ancak Tapu dairesinde resmi memur önünde yapılırsa geçerlilik kazanmaktadır. Almanya`da olduğu gibi Noter veya başka bir şekildeki satış sözleşmesi geçerli değildir. Alıcı ve satıcı kendilerini bir vekil tarafından da temsil ettirebilirler. Böyle bir durumda satış işlemi için Türkiye`ye gitmelerine gerek kalmamaktadır.

Tüzel kişilerde

Türkiye`de sadece gerçek kişiler değil aynı zamanda Tüzel kişilerde (Limited şirket, Komandit şirket v.b. `leri) gayrimenkul satın alabilmektedirler. Gayrimenkul alım ve satımlarında tapuda gösterilen değerin %1,5`i alıcı ve satıcıdan vergi olarak alınmaktadır. Ör. 100.000 € değerindeki bir dairenin alımında ve satımında alıcı %1,5 satıcı %1,5 olmak üzere toplam %3 vergi ödemek zorundadırlar buda 3.000 € yapmaktadır ayrıca matbu harçlarda mevcuttur.