anerkennung

Miras Paylaşma 

Miras paylaşımı, kanunlarla ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Mirasçılar, bu kurallara göre değişik oranlarda hak sahibi olabilir.

Almanya-Türkiye bağlantılı olaylarda, ilk olarak miras paylaşımıyla ilgili hangi ülke kanunlarının geçerli olacağını belirlemek gerekir. Bu, miras bırakanın vatandaşlığına bakılarak belirlenir.

Eğer miras bırakan kişi Türk vatandaşıysa Türk Hukuku uygulanır. Yani mirasçıların hangi vatandaşlığı taşıdığının önemi yoktur.

Kayıt iletişim

Miras

Bilgi temeli

Belli bir olayda kimin ne kadar pay alacağı, mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı denen mahkeme kararı ile tespit edilir. Mirasçılık belgesi, her bir mirasçı tarafından mahkemeye bizzat ya da avukat yoluyla başvurulup alınabilir. Hakim, mirasçılara düşen payları, nüfus kayıtlarından gelen bilgilere göre akrabalık derecelerine göre belirler.

Türk kanunlarına göre mirasçılar, miras bırakana yakınlık derecelerine ve birlikte mirasçı oldukları kişilere göre paylara sahip olurlar. Mirasçılar ve payları özetle aşağıdaki kurallara göre belirlenir.

Daha fazla şeyler

Kan Hısımları: Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur (çocuklarıdır). Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş çocukların yerini, onların çocukları alır. Çocuğu olmayanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Ana baba eşit oranda mirasçıdır. Onlar daha önce ölmüşse, onların altsoyları mirasçıdır.

Evlilik dışında doğmuş çocuklar da babalarının mirasına evlilik içi çocuklarla eşit şekilde mirasçı olurlar.

Sağ Kalan Eş: Sağ kalan eş, birlikte mirasçı olduğu kişilere bağlı olarak değişik oranlarda miras alır. Miras bırakanın altsoyu (çocukları) ile mirasçı olursa mirasın 1/4 ‘üne, ana ve babası ile mirasçı olursa 1/2’ine, büyük ana ve büyük babası ile mirasçı olursa 3/4′üne ve bunlar da yoksa mirasın tamamına hak kazanır.

Evlatlık: Evlatlık ve altsoyu (çocukları) evlat edinene aynen kendi çocukları gibi eşit şekilde mirasçı olur. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Buna karşı evlat edinen, evlatlığa mirasçı olamaz.

Devlet: Hiçbir şekilde mirasçı bırakmadan ölen kişilerin mirası devlete geçer.